''לימודים'',
:


   -                                                                    Gravity                              

 

''לימודים'',
:


    g            '                                                  G       POV                                                              '    TBWA                      '                                                                                  -    JWT