''אוג'',
:


        BBDO                                              Y&R Israel                   -                                             

 

''אוג'',
:


           Leo Burnett                                G   POV                                                                                                                                   '                                                              -                                                      '