עבודות "תאגיד התיירות העירוני אילת":
  ידיעות חמות ''תאגיד התיירות העירוני אילת'':