עבודות "ירדן גלרנטר דדון":
  ידיעות חמות ''ירדן גלרנטר דדון'':