עבודות "אורנה בן חיים יחסי ציבור ותקשורת":
  ידיעות חמות ''אורנה בן חיים יחסי ציבור ותקשורת'':