''Voxxers - קריינות מקצועית להדרכות ולמידה מתוקשבת'',
:


                    BBDO            Y&R Israel                            TBWA                                  -           

 

''Voxxers - קריינות מקצועית להדרכות ולמידה מתוקשבת'',
:


                   BBDO       Leo Burnett                                                                           -               POV                                       IPG        G       '    G