''Voxxers - קריינות מקצועית להדרכות ולמידה מתוקשבת'',
:


TBWA            BBDO                        G       -                 '   Y&R Israel                                                

 

''Voxxers - קריינות מקצועית להדרכות ולמידה מתוקשבת'',
:


'                                                           Y&R Israel              POV   '                               Leo Burnett                                                                                                         Gravity                                                M&C '