''Voxxers - קריינות מקצועית להדרכות ולמידה מתוקשבת'',
:


       Gravity           IPG            '                                                            -        JWT   Y&R Israel       

 

''Voxxers - קריינות מקצועית להדרכות ולמידה מתוקשבת'',
:


g            '                                                     POV                G                                                                                                                                                                                   -                                         JWT