''Voxxers - קריינות מקצועית להדרכות ולמידה מתוקשבת'',
:


   -                                        TBWA            BBDO                                  Y&R Israel               JWT   

 

''Voxxers - קריינות מקצועית להדרכות ולמידה מתוקשבת'',
:


                                       '                                                                     -            M&C '                                   '                          Leo Burnett                        G   POV