''T4YOU models סוכנות דוגמנות '',
:


                                   IPG                       G           -                                     TBWA   

 

''T4YOU models סוכנות דוגמנות '',
:


                                                             '        G                    Leo Burnett                                                      G                       Gravity              -                                                                      POV                '