''נעם פרויליך - רעבים לרעיונות'',
:


   M&C '   -                                                                                        '       

 

''נעם פרויליך - רעבים לרעיונות'',
:


    G                                                                                      '                                                                                         -                                                     '                                                        POV