''BIZPORTAL - מקבוצת קו מנחה'',
:


                                                           Gravity                           '       JWT              

 

''BIZPORTAL - מקבוצת קו מנחה'',
:


Gravity                              '                                               POV        Leo Burnett                                                                                  '                                           TBWA                                        BBDO