''ארטיק דיזין'',
:


                   Gravity                                                    IPG            '                  

 

''ארטיק דיזין'',
:


G                                                       Leo Burnett               POV                                                 TBWA       '                                                             Y&R Israel                                   -                                  Gravity             JWT                '