''ארטיק דיזין'',
:


                              -                   JWT                              Gravity                  

 

''ארטיק דיזין'',
:


   POV                                            '                                                                                                  -                      Y&R Israel                   g                           G          '