''ארטיק דיזין'',
:


               Gravity            BBDO                                                IPG                                  

 

''ארטיק דיזין'',
:


    '               G                                                       '               POV                                               TBWA        Leo Burnett                                                                                                -                           Y&R Israel       Gravity             JWT