''ארטיק דיזין'',
:


                      TBWA               IPG                       -        JWT                                                     

 

''ארטיק דיזין'',
:


                                       TBWA          M&C '           '    '       -                    Leo Burnett                   Gravity                 JWT                                G                                                                BBDO