''ארטיק דיזין'',
:


                       Gravity           IPG            '                              TBWA                                  -        

 

''ארטיק דיזין'',
:


                     JWT                '                                                     POV                G                                                                                      '                                                                                        -