''ICU אימון תקשורת למנהלים'',
:


              -        JWT   Y&R Israel                                                                           

 

''ICU אימון תקשורת למנהלים'',
:


                                   G               POV                                                        '                                                               g        BBDO                                           -                                        JWT                '