''ICU אימון תקשורת למנהלים'',
:


        TBWA       M&C '                                              Y&R Israel                   -                                      

 

''ICU אימון תקשורת למנהלים'',
:


        '                      Leo Burnett                            G   POV                                                                                                                               '                                                                      -                                              g