''מילים כדרבנות'',
:


                              Gravity               IPG            '                                                                    

 

''מילים כדרבנות'',
:


G               POV                                                                                                                            g                                               -                                     JWT                    '