''מילים כדרבנות'',
:


               Gravity                                                         IPG            '                          

 

''מילים כדרבנות'',
:


                    g                                               -                                    JWT                    '            G                                                                              POV                                                    '