''מילים כדרבנות'',
:


                   Gravity            BBDO                                                IPG                  -        

 

''מילים כדרבנות'',
:


                                                                           POV                                                           BBDO                                                      TBWA                        '              -