''אונדין - דידי פז - איפור מקצועי'',
:


                              Y&R Israel                   -                                                    

 

''אונדין - דידי פז - איפור מקצועי'',
:


                                     '                                                             M&C '   -                                                          '                          Leo Burnett                        G       POV                                                                             TBWA