''סטיקלייט'',
:


                                              -       JWT                                               Gravity              

 

''סטיקלייט'',
:


                                                       POV                                                                                                                                                                      -                  Y&R Israel                JWT       '        '           G