''סטיקלייט'',
:


                                                                 TBWA                                  

 

''סטיקלייט'',
:


                                  '   Gravity       '                                                                         M&C '                           -                                            JWT                '                   IPG                                          POV        G