''ניואפקט'',
:


                                                 Gravity               IPG                                       TBWA               

 

''ניואפקט'',
:


                                          POV                           TBWA                '       '                                                  Gravity                                                  -                                    JWT                '