''כיוונים אמדור השכרות'',
:


               -                                                             Gravity               IPG           

 

''כיוונים אמדור השכרות'',
:


                                     g            '                      Leo Burnett                            G   POV                                                                                                                           '                                                                      -