''ישראל 10'',
:


       Gravity           BBDO                                 TBWA               IPG                                          

 

''ישראל 10'',
:


                                         '    '                   G                                        Leo Burnett               POV                                                                                        IPG                                                    BBDO