''וי. אר. דיזיין - VR DESIGN'',
:


                                                   Gravity                       '       JWT                  

 

''וי. אר. דיזיין - VR DESIGN'',
:


           '                                                                                               -             BBDO                              g            '                                             G      POV                                                          Y&R Israel