''וי. אר. דיזיין - VR DESIGN'',
:


                                                       Gravity           IPG            '                          

 

''וי. אר. דיזיין - VR DESIGN'',
:


               TBWA       '                                                                                                -                                                 JWT                '                                                                      Leo Burnett    G           POV