''וי. אר. דיזיין - VR DESIGN'',
:


                       IPG            '                                                               -    Y&R Israel   JWT       

 

''וי. אר. דיזיין - VR DESIGN'',
:


POV                                              '           '                                                           g       Y&R Israel           M&C '                           -                                            JWT                '                G