''וי. אר. דיזיין - VR DESIGN'',
:


                              -       JWT                                           Gravity                 Y&R Israel   

 

''וי. אר. דיזיין - VR DESIGN'',
:


    G                                                               POV                                                '                                                                                     M&C '                           -                          Y&R Israel                JWT    g   '        '