''וי. אר. דיזיין - VR DESIGN'',
:


               -                   JWT                              Gravity            BBDO              Y&R Israel              

 

''וי. אר. דיזיין - VR DESIGN'',
:


              M&C '                           -     IPG                     Y&R Israel                      g                           G               Leo Burnett                                                                                                       '           '