''וי. אר. דיזיין - VR DESIGN'',
:


                                                 TBWA                       '                         Gravity       

 

''וי. אר. דיזיין - VR DESIGN'',
:


                                g                                              -                                     JWT                    '                                                         POV                G                                                                     '