''אפקט המודעות'',
:


                                TBWA                            G       -                               Gravity                                  

 

''אפקט המודעות'',
:


                                    TBWA                    '            BBDO                                                                            '       '                G                                      -