עבודות "אמיר הספרי":
  ידיעות חמות ''אמיר הספרי'':