''עצמי'',
:


                           G        TBWA   -        BBDO                                       Gravity                  

 

''עצמי'',
:


            Leo Burnett        '                                                   Gravity                                                       POV                                                    '            BBDO                               G                                           '