''עמי אלוש'',
:


                                    G       -             '                              Gravity           M&C '   

 

''עמי אלוש'',
:


    '                                                                          '                                  Leo Burnett                                                                                                                                    '