''מוצרי מזון'',
:


           Y&R Israel                                                                            -                               '       

 

''מוצרי מזון'',
:


        G   '        '                                                                                -            Y&R Israel                                                                                                 G                                               '                                   Gravity