''מדיה'',
:


               -                                                              TBWA          M&C '            '   

 

''מדיה'',
:


                                                                   '                                                                                                                IPG   -                                                                     M&C '                           '    G