''לעומק התודעה'',
:


       Gravity           BBDO                                                  IPG                                     

 

''לעומק התודעה'',
:


                                           -                          Gravity             JWT                '            G                                                                          POV                                                     '