''לנדרובר '',
:


   -                                                             Gravity              M&C '            '           

 

''לנדרובר '',
:


                  -                                                                              Leo Burnett                            G   POV                                           '                                                                                       '