''לימודים'',
:


                             -                                       IPG                             

 

''לימודים'',
:


                   Gravity                                              g    G                Leo Burnett