''אלון הוכדורף '',
:


                                                '   Y&R Israel                           G       -                                IPG       

 

''אלון הוכדורף '',
:


          Y&R Israel                         -                                                                          POV                '                                                                        Leo Burnett                                      '                          M&C '                                        '    G