''אור לביא'',
:


                       Gravity        '   M&C '                        G       -                                       

 

''אור לביא'',
:


                                           '                                       Gravity    Leo Burnett                G                                                      TBWA           IPG                   G                   Y&R Israel                                 -                                             '