''אור לביא'',
:


        '   Y&R Israel                           G       -                               IPG           M&C '                   

 

''אור לביא'',
:


                   -                            '                                                                                                                                                                                                               '    G                  Y&R Israel