''אוג'',
:


    TBWA            BBDO                                               Gravity                '   Y&R Israel                G       -                       

 

''אוג'',
:


                   Gravity            Leo Burnett                              '                                                       '    G                  Y&R Israel                             -                                                                          POV                    '