עבודות אחרונות שהועלו לאתר
  כל מה שחם
 
TGI 2014

נתוני סקר TGI חציון 2 לשנת 2014

החלה בלימה של מגמת הירידה בקריאת עיתונות
שיעור הקריאה לעיתונים בסוף השבוע זהה לשיעור קריאת עיתונים ביום חול

סקר TGI בוגרים שהתפרסם היום ומשקף את התקופה: ינואר-דצמבר 2014, מצביע על בלימה של מגמת הירידה בחשיפה הכללית לעיתונות בראייה חצי שנתית (יולי-דצמבר 2014 לעומת ינואר-יוני 2014).
יחד עם זאת, ובדומה למגמות בעולם, בהשוואה שנתית : שנת 2014 לעומת שנת 2013, ניתן לראות ירידה ניכרת בשיעור החשיפה לעיתונות.

שיעור החשיפה לעיתונות ביום חול ממוצע עומד על 59.0% בתקופה ינואר-דצמבר 2014, בהשוואה ל-60.9% בינואר-דצמבר 2013.
כמו כן , חלה ירידה גם בחשיפה לעיתונות סוף שבוע בהשוואה בין 2 התקופות (ינואר-דצמבר):
שיעור החשיפה בסוף שבוע ממוצע בתקופה ינואר- דצמבר 2014 , עומד על 58.9% לעומת שיעור חשיפה של 62.6% בסוף שבוע ממוצע , בשנת 2013.

ברמה חצי שנתית (ראה תרשים מטה), ניתן לראות כי מגמת הירידה בקריאת עיתונים יומיים נבלמה ואף נרשמה עלייה קלה בשיעור החשיפה ביום חול ממוצע אשר עומד על 59.9% בתקופה יולי-דצמבר 2014 , לעומת 58.8% בתקופה ינואר-יוני 2014 (שינוי שאינו מובהק סטטיסטית).
בעיתונות סוף השבוע מוצג גם כן שינוי קל לעומת ינואר-יוני אשר מתבטא בעליה מ-58.7% במחצית הראשונה של שנת 2014 לעומת 60.3% במחצית השנייה של 2014 (שינוי שאינו מובהק סטטיסטית).

בשתי המחציות של שנת 2014 שיעור החשיפה לעיתונות יום חול זהה לשיעור החשיפה לעיתונות סוף שבוע (קיים הפרש קטן שאינו מובהק סטטיסטית). זאת בניגוד לעבר כאשר שיעור החשיפה לעיתונות סוף שבוע היה באופן קבוע גבוה משיעור החשיפה לעיתונות יום חול.

שיעורי קריאת עיתונות – יום חול ממוצע וסוף שבוע:


בניתוח נתוני העיתונים המובילים בשיעורי החשיפה, ניתן לראות כי הן ברמה חצי שנתית והן ברמה שנתית "ישראל היום" מוביל כעיתון היומי הנקרא ביותר בישראל (פער מובהק סטטיסטית) עם שיעור חשיפה של 39.3% ביום חול ממוצע (עלייה שאינה מובהקת סטטיסטית מ-37.7% באותה תקופה בשנת 2013).

ברמה חצי שנתית, "ישראל היום" ירד משיעור חשיפה של 39.8% בינואר-יוני 2014 לשיעור חשיפה של 38.9% ביולי-דצמבר 2014 (ירידה שאינה מובהקת סטטיסטית).

העיתון "ידיעות אחרונות" ביום חול רשם ירידה בחשיפה במונחים שנתיים מ-37.7% בשנת 2013 ל-34.9% ב-2014. לעומת זאת בראייה חצי שנתית, קיימת עלייה קלה בשיעור החשיפה ל"ידיעות אחרונות" יום חול מ-34.5% בינואר-יולי 2014 ל-35.2% במחצית השנייה של 2014 (עלייה שאינה מובהקת סטטיסטית).

בסוף השבוע: "ידיעות אחרונות" ממשיך להוביל (באופן מובהק סטטיסטית) בחשיפה לעיתוני סוף שבוע ברמה שנתית וברמה חצי שנתית.
שיעור החשיפה לגיליון סוף שבוע של "ידיעות אחרונות" בתקופה ינואר– דצמבר 2014 עומד על 38.7% לעומת 41.5% בתקופה ינואר- דצמבר 2013 (ירידה מובהקת סטטיסטית).

ברמה חצי שנתית, שיעור החשיפה של העיתון "ידיעות אחרונות" ( גיליון סוף שבוע ) בתקופה יולי–דצמבר 2014 עלה ל 39.4% מ 38% במחצית הראשונה של שנת 2014 (עלייה זו אינה מובהקת סטטיסטית).

שיעור החשיפה לעיתון "ישראל היום" ( גיליון סוף שבוע) הינו 34% בשנת 2014 בהשוואה ל 33.3% בשנת 2013 (עלייה זו אינה מובהקת סטטיסטית).
בראייה חצי שנתית (ינואר-יוני 2014 לעומת יולי-דצמבר 2014), אחוז החשיפה של "ישראל היום" נשאר זהה ועומד על 34%.

איתן כסיף, מנכ"ל חברת קנטאר מדיה מחקרי TGI: "למרות בלימת הירידה בשיעור קריאת עיתונים המופיעה בגל החצי שנתי האחרון אנו עדים בישראל ברמה השנתית ולאורך זמן למגמה המוכרת בעולם של ירידה בשיעור קריאת עיתונים, מגמה שנבלמה ואף חווינו בעבר , בניגוד למגמה העולמית, גידול לתקופת מה עקב הופעתם והתחזקותם של העיתונים ללא תשלום בישראל. חיזוק למגמה זאת ניתן לראות בנתוני המחצית השנייה לשנת 2014 (יולי – דצמבר 14) בנוגע לשאלות המתייחסות לחשיפה למדיה באמצעות מכשירים אלקטרוניים שונים לפיהם כ-27% מכלל האוכלוסייה הבוגרת מדווחים כי הם נוהגים לקרוא, בתדירות כלשהי, עיתון יומי באמצעות המחשב, כ-24% באמצעות מכשיר הסמארטפון וכ-11% באמצעות מכשיר הטאבלט. בניגוד לעיתונות ככל הנראה הרגלי ההאזנה לרדיו ממשיכים להיות בעיקר באמצעות המכשירים הקונבנציונאליים כאשר רק כ-11% מדווחים על האזנה לרדיו באמצעות הסמארטפון בתדירות כלשהי, כ-9% באמצעות המחשב ו-2% באמצעות הטאבלט .

יש לציין כי נתונים אלו מושפעים משיעור החדירה של כל מכשיר באוכלוסייה, כאשר לכ-86% יש גישה למחשב, כ-72% מדווחים על בעלות על סמארטפון ולכ-36% מכשיר טאבלט".


בניתוח נתוני הרדיו:
שיעור ההאזנה ביום חול ממוצע במונחים שנתיים הינו 68.5% לתקופה : ינואר- דצמבר 2014 לעומת 69.2% בתקופה המקבילה : ינואר – דצמבר 2013 (ירידה זו אינה מובהקת סטטיסטית).

בהשוואה שנתית בין השנים 2013 לשנת 2014, נרשמה עלייה בהאזנה לקבוצת התחנות של "קול ישראל"
מ-36.8% ל38.4% (עלייה שאינה מובהקת סטטיסטית).
בניתוח חצי שנתי נרשמה עלייה מ-37.9% ל-39.0% (עלייה שאינה מובהקת סטטיסטית).

בהסתכלות שנתית, התחנות האזוריות המשווקות על ידי "רדיו שפ"א" רשמו עלייה בשיעור ההאזנה מ-%31.7 ל-32.3% (עלייה שאינה מובהקת סטטיסטית) ואילו בראיה חצי שנתית חלה ירידה מ 33.0% בתקופה ינואר-יוני 2014 ל31.6% בתקופה יולי – דצמבר 2014 (ירידה שאינה מובהקת סטטיסטית).

תחנות גלי צה"ל רשמו עלייה (שאינה מובהקת סטטיסטית) מ-40.6% בשנת 2013 ל41.3% ב 2014
מגמה דומה של עלייה קיימת גם בראייה חצי שנתית משיעור האזנה של 40.8% במחצית הראשונה של שנת 2014 ל 41.8% במחצית השנייה של אותה השנה (עלייה שאינה מובהקת סטטיסטית).

שיעור ההאזנה לרדיו – יום חול ממוצע:


אודות הסקר
מאגר המידע השיווקי TGI מבוצע ע" קנטאר מדיה מחקרי טי.גי.אי (לשעבר "מחקרי סינגל סורס") ותחת פיקוח ובקרה מקצועית של ועדת המחקר של איגוד חברות הפרסום. מאגר TGI מבוסס על מדגם מייצג של מרואיינים במגזר היהודי בגילאי 18+, המשקפים אוכלוסייה בשיעור של כ- 4.126 מיליון נפש.

סקר ™TGI בישראל נערך משנת 1998, והנתונים החדשים מהווים את הגל ה-34 מאז השקתו.
התוצאות מתפרסמות פעמיים בשנה.


אודות קבוצת קנטאר מדיה (לשעבר TNS טלגאל)
קנטאר מדיה מחקרי טי.גי.אי, מקבוצת קנטאר מדיה, מתמחה במחקרים סינדיקטיביים ומתמשכים, כאשר המימון מתחלק בין כל הגורמים בתעשייה.

קבוצת קנטאר מדיה מבצעת, בין היתר, את מדידת הצפייה בטלוויזיה בישראל (מדידת הרייטינג באמצעות מערכת הפיפל-מיטר) עבור הוועדה הישראלית למדרוג.

מאגרי המידע של החברה מהווים כלים חיוניים לענף השיווק והפרסום בתהליך בניית אסטרטגיה שיווקית ותמהילי המדיה זאת בהתבסס על הבנת הצרכן והתמקדות בקהלי מטרה, יצירת תהליכי שיווק ממוקדים המבוססים על מידע עדכני וממוקד מאפשרת להגיע לניצול אופטימאלי של משאבי השיווק.

כיום, המאגרים נמצאים בשימוש אצל משרדי פרסום וחברות לתכנון מדיה המובילים בישראל, אצל מפרסמים ובעלי מדיה רבים. המאגרים הינם כלי עבודה יומיומיים ומחייבים של תעשיית הפרסום והשיווק.

קליק לעמוד הפייסבוק של TGI Israel